382 76 Loučovice 261  ●   tel.: +420 777 159 710  ●   eltrio@eltrio.eu

Elektromontáže

Provádíme elektromontážní práce v průmyslu, zemědělství, administrativních budovách a bytové výstavbě. Na jednotlivé zakázky vypracujeme cenovou nabídku a při předání díla provedeme přehledné vyúčtování se skutečným plněním nákladů kompletního díla. Na námi prováděné práce jsme schopni zajistit i projektovou dokumentaci, nemá-li ji zákazník k dispozici.